Rachunkowość stowarzyszeń

W Biurze Rachunkowym oferujemy obsługę księgową dla stowarzyszeń. Zdajemy sobie sprawę, że rachunkowość dla organizacji non-profit wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, dlatego nasze usługi są dostosowane do specyfiki działania tych podmiotów. Zajmujemy się m.in. prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz obsługą rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom spokoju i pewności, że wszystkie sprawy związane z rachunkowością są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

osoba w kardiganie